അദ്ര്‌ശ്യനായ കൂട്ടുകാരാ... നീയും ഞാനും തമ്മിൽ അറിയില്ല.. നമ്മൾ തമ്മിൽ കാണുകയും ഇല്ല. കാലതിന്റെ ഈ ഒഴുക്കിൽ ഈ തീരത്ത് ഞാനും നീയും കണ്ടുമുട്ടുന്നു. എന്റെ ചിന്തയിലെ വിഷാംശം നിന്റെ കണ്ണുകളിൽ തളം കെട്ടാതിരിക്കട്ടേ. പറയാനുണ്ട് ഏറെ എങ്കിലും അതെല്ലാം കേൽക്കാൻ നീ എനിക്ക് ആരുമല്ല എന്ന ചിന്ത എന്റെ തൊണ്ടയിൽ കുടുങ്ങിയ വാക്കുകളെ വീണ്ടും വിഴുങ്ങാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. ഇവിടെ എത്തിയ നിനക്ക് ഞാൻ എന്ത് നൽകാനാണു. ഒരു നന്ദി വാക്കല്ലാതെ?

പ്രിയപ്പെട്ടവളേ.. ഇത് ഞാനാണ് .. നിന്നെ സ്നേഹിച്ചു മതിവരാത്ത നിന്റെ സ്വന്തം ... മഞ്ഞുതുള്ളി!

Wednesday, March 6, 2013

പ്രിയപ്പെട്ട സുഹ്റ ക്ക്.

പ്രിയപ്പെട്ട സുഹ്റ ക്ക്.
ഈ ബ്ലോഗ്‌ ഞാന്‍ ഇവിടെ നിര്‍ത്തുകയാണ്. തന്ന എല്ലാ അനുഭവങ്ങള്‍ക്കും ഓര്‍മ്മകള്‍ക്കും നിന്നോട് മാത്രമേ എനിക്ക് നന്ദി പറയാനുള്ളൂ .. ഇവിടെ എഴുതിയതെല്ലാം നിന്നെ കുറിച്ചായിരുന്നു എന്റെ ഉള്ളില്‍ നിന്നോട് പറയാന്‍ ഉണ്ടായിരുന്നതെല്ല ഒരു വിധം വ്യക്തമായി ഞാന്‍ എഴുതി എന്ന് കരുതുന്നു.. ഇനി ഇതുവേണ്ട വീണ്ടും കുറ്റപ്പെടുത്താന്‍ എനിക്ക് വയ്യ ... നിന്നെയും എന്നെയും ഇങ്ങനെ ആകിയ ഈ സമൂഹത്തിന്റെ ഇടയില്‍ ഇനിയും ഈ നാടകം  കളിയ്ക്കാന്‍ വയ്യ.. ചമയങ്ങള്‍ അഴിച്ചു ഞാന്‍ ഇറങ്ങുന്നു .. ഇനിയും ഒരു ജന്മമുണ്ടെങ്കില്‍ നിന്റെ മഞ്ഞുതുള്ളിയായ് എനിക്ക് മാറണം

:)
ഇനി ഈ മഞ്ഞുതുള്ളിയും ഓര്‍മ്മയാകട്ടെ

ഇനി ഒരിക്കലും തമ്മില്‍ കാണില്ല എന്നാ വിശ്വാസത്തോടെ

മഞ്ഞുതുള്ളി!

0 comments:

Post a Comment