അദ്ര്‌ശ്യനായ കൂട്ടുകാരാ... നീയും ഞാനും തമ്മിൽ അറിയില്ല.. നമ്മൾ തമ്മിൽ കാണുകയും ഇല്ല. കാലതിന്റെ ഈ ഒഴുക്കിൽ ഈ തീരത്ത് ഞാനും നീയും കണ്ടുമുട്ടുന്നു. എന്റെ ചിന്തയിലെ വിഷാംശം നിന്റെ കണ്ണുകളിൽ തളം കെട്ടാതിരിക്കട്ടേ. പറയാനുണ്ട് ഏറെ എങ്കിലും അതെല്ലാം കേൽക്കാൻ നീ എനിക്ക് ആരുമല്ല എന്ന ചിന്ത എന്റെ തൊണ്ടയിൽ കുടുങ്ങിയ വാക്കുകളെ വീണ്ടും വിഴുങ്ങാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. ഇവിടെ എത്തിയ നിനക്ക് ഞാൻ എന്ത് നൽകാനാണു. ഒരു നന്ദി വാക്കല്ലാതെ?

പ്രിയപ്പെട്ടവളേ.. ഇത് ഞാനാണ് .. നിന്നെ സ്നേഹിച്ചു മതിവരാത്ത നിന്റെ സ്വന്തം ... മഞ്ഞുതുള്ളി!

Monday, November 5, 2012

മരണമെത്തുന്ന നേരത്ത് - റഫീക്ക് അഹ്മദ്മരണമെത്തുന്ന നേരത്ത് നീ എന്റെ അരുകില്‍ ഇത്തിരി നേരം ഇരിക്കണേ
കനലുകള്‍ കോരി മരവിച്ച വിരലുകള്‍ ഒടുവില്‍ നിന്നെ തലോടി ശമിക്കുവാന്‍
ഒടുവിലായകത്തെക്ക് എടുക്കും ശ്വാസ കണികയില്‍ നിന്റെ ഗന്ധമുണ്ടാകുവാന്‍
മരണമെത്തുന്ന നേരത്ത് നീ എന്റെ അരുകില്‍ ഇത്തിരി നേരം ഇരിക്കണേ

ഇനി തുറക്കെണ്ടാതില്ലാത്ത കണ്‍കളില്‍.... പ്രിയാതെ നിന്‍ മുഖം മുങ്ങിക്കിടക്കുവാന്‍
ഒരു സ്വരം പോലുമിനി എടുക്കാത്തോരീ  ചെവികള്‍ നിന്‍ സ്വരമുദ്രയാല്‍ മൂടുവാന്‍....
അറിവുമോര്‍മയും കത്തും ശിരസില്‍ നിന്‍ ഹരിത സ്വശ്ച സ്മരണകള്‍ പെയ്യുവാന്‍....
മരണമെത്തുന്ന നേരത്ത് നീ എന്റെ അരുകില്‍ ഇത്തിരി നേരം ഇരിക്കണേ

അധരമാം ചുംബനത്തിന്റെ മുറിവുകള്‍ നിന്‍ മധുര നാമജപത്തിനാല്‍ കൂടുവാന്‍
പ്രണയമേ നിന്നിലേക്ക്‌ നടന്നോരെന്‍ വഴികള്‍ ഓര്‍ത്തെന്റെ    പാദം തണുക്കുവാന്‍
പ്രണയമേ നിന്നിലേക്ക്‌ നടന്നോരെന്‍ വഴികള്‍
ഓര്‍ത്തെന്റെ  പാദം തണുക്കുവാന്‍
അതുമതീയിയുടല്‍ മൂടിയ മണ്ണില്‍ നിന്നിവന് പുല്‍ക്കൊടി ആയുയര്‍ത്തേല്‍ക്കുവാന്‍

മരണമെത്തുന്ന നേരത്ത് നീ എന്റെ അരുകില്‍ ഇത്തിരി നേരം ഇരിക്കണേ

റഫീക്ക് അഹ്മദ് 

1 comments:

ajith said...

മരണമെത്തുന്ന നേരത്തല്ല, എപ്പോഴും

Post a Comment